พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

featured

ภาพบรรยากาศ การลงนามความร่วมมือข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบก้าวกระโดด ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมดับบ้านดับเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Ub3yR

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ