พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

featured

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมรามาการ์เดนส์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมลงนาม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DlSf5u

Shares:
QR Code :
QR Code