พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบการจัดการสุขภาวะจังหวัดกระบี่

featured

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนระบบการจัดการสุขภาวะจังหวัดกระบี่ ระหว่าง จังหวัดกระบี่ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่) โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 และ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code