พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค จ.นครสวรรค์

featured

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นางสาวจันทร์ทิพย์ สินธุวงษานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค”จ.นครสวรรค์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code