พิธีลงนามความร่วมมือสมาพันธ์เครือข่าย NCDs แห่งประเทศไทย

featured

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิด แถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)ของ Thai NCD Alliance ว่าด้วย ความร่วมมือในการขับเคลื่อนป้องกันและควบคุมโรค NCDs กับ Thai NCD Alliance (ผู้ลงนาม MOU: ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทน WHO, ประธาน Thai NCD Alliance, ผู้แทนสมาคมหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคประชาสังคม) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 12.30 – 14.00น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Shares:
QR Code :
QR Code