พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการผลิตครูจากโรงเรียน

featured

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการผลิตครูจากโรงเรียนระหว่างคุรุสภา สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยระบบการศึกษา โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/UE52fl

Shares:
QR Code :
QR Code