พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ

featured

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผู้แทนจาก 17 ส่วนราชการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ การพัฒนาองค์กรสุขภาวะภาครัฐ โดยมี ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.) และ อาจารย์ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค

Shares:
QR Code :
QR Code