พิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี

featured

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จังหวัดปทุมธานี สมาคมคนไร้บ้าน เครือข่ายสลัม4 ภาค ได้มีพิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (พมจ.ปทุมธานี) เทศบาลตำบลบางพูน ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงพื้นที่รูปธรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2IkTpgL

Shares:
QR Code :
QR Code