พิธีมอบ 10 ล้านรายชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

featured

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เป็นตัวแทนของ 721 องค์กร มอบรายชื่อประชาชนจากทุกภูมิภาค จำนวน 10,964,903 รายชื่อ ซึ่งเป็นยอดที่ลงหน้าเว็บไซต์ www.vote4tobaccolaw.com เวลา 18.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากพิษภัยของการสูบบุหรี่ แก่นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานคนที่ 1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/Mz72ru

Shares:
QR Code :
QR Code