พิธีมอบรางวัล ผู้เสียสละเพื่อสังคม

ผู้เสียสละเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ จัดพิธีมอบรางวัล ‘ผู้เสียสละเพื่อสังคม’ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้มอบรางวัลให้ 9 บุคคลต้นแบบ ที่ทุ่มเททำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้คนในสังคมโดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ยกย่องให้เป็น ‘ผู้เสียสละเพื่อสังคม’ ที่ขับเคลื่อนงานเพื่อคนกลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้าน คนพิการ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัด พม. ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=334489

Shares:
QR Code :
QR Code