พิธีมอบรางวัลการประกวด PM Award 2022

นวัตกรรมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2565 ที่ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 สามย่านมิตรทาวน์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022” เพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้นวัตกรเข้าเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา สรรค์สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์กับประชาชน และใช้งานได้จริง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานกรรมการกองทุน สสส. เป็นประธานในพิธี นายอนุทิน กล่าวว่า สสส. ได้รับความกรุณาจากนายกรัฐมนตรีให้การประกวดนี้เป็นรางวัลระดับชาติเป็นปีที่สอง สร้างนวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ จากเยาวชน คนรุ่นใหม่ Startup และคนทำงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศที่เข้าใจแนวทางสร้างเสริมสุขภาพที่เริ่มต้นจากตัวเอง ชุมชน และสังคม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=316143

Shares:
QR Code :
QR Code