พิธีปิดการแข่งขันเรือประเพณี จ.น่าน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เชียงใหม่นิวส์


พิธีปิดการแข่งขันเรือประเพณี จ.น่าน thaihealth


พิธีปิดการแข่งขันเรือประเพณีจังหวัดน่าน เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน พร้อมชิงถ้วพระราชทาน ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561 นัดปิดสนาม


จังหวัดน่าน โดยเทศบาลเมืองน่าน ปิดการแข่งขันเรือประเพณี เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน นัดปิดสนาม ปลอดเหล้าเบียร์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ชาวชุมชนเรือแข่ง ร่วมพิธีปิดงาน โดยมีการมอบรางวัลประเภทต่าง ๆ ของการแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือ ที่มีเรือเข้าแข่งขันปีนี้ รวมทั้งสิ้น 43 ลำ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วอย่างสมบูรณ์


งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแห่งเดียวในโลก ซึ่งแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่น คือ หัวเรือเป็นรูปพญานาคราช ชูคอสง่า อ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ลำตัวข้างเรือสลักลายสวยงามอย่างวิจิตรพิสดาร เมื่อนำมาลงสนามแข่งจะมองเหมือนกันพญานาคที่กำลังแหวกว่ายเหนือพื้นน้ำอย่างลำพองคะนองคลื่น ท่ามกลางเสียงเชียร์ของผู้เข้าชมและลูกบ้านแต่ละหมู่บ้าน ที่ยกกันมาเต็มริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน โดยมีคณะกรรมการเทศบาลแจกถ้วยรางวัลให้กับเรือที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ รวม 3 ประเภท เรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก เรือเอกลักษณ์ และเรือโบราณมะเก่า


พิธีปิดการแข่งขันเรือประเพณี จ.น่าน thaihealth


ตลอดระยะเวลาของการจัดการแข่งขัน สองริมฝั่งลำน้ำน่านจนวันสุดท้าย ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ได้ให้ความสำคัญสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ทั้งร่วมงานร่วมชมตลอดแนวสนามแข่งขันริมแม่น้ำน่านสองฝากฝั่ง นอกจากแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน เชื่อมความสามัคคีแล้ว ยังเป็นการกีฬาต้านยาเสพติด มีการสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมตัวเป็นกลุ่มพลังต้านเหล้า-เบียร์ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จัก


อย่างไรก็ตาม การจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน สำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) บริษัท ไฟฟ้าหงสา ตลอดจนภาครัฐและเอกชนที่ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณ ร่วมรณรงค์งดดื่ม และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในบริเวณงาน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ