พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

C28_0005

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เปิดกรวย ถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอกจากนั้น ดร.สุปรีดา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุน สสส. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Shares:
QR Code :
QR Code