พาเด็ก 2 เดือนหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าฟรี

ที่มา : แนวหน้า


พาเด็ก 2 เดือนหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.จัดบริการ หยอดวัคซีนไวรัสโรต้าฟรีที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่ากรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กไทย ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนที่เป็นประโยชน์ และได้รับการป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า จึงมอบให้สำนักอนามัยดำเนินโครงการ “การให้บริการวัคซีนไวรัสโรต้าในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย” เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดโรค ปลอดภัย มีสุขภาวะอนามัยที่ดี และเป็นเมืองน่าอยู่ โดยผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมารับบริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่กรุงเทพมหานครได้ริเริ่มโครงการการให้บริการหยอดวัคซีนไวรัสโรต้าในเด็กเล็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยมีภูมิคุ้มกันจากเชื้อไวรัสโรต้า ซึ่งโดยปกติแล้วการติดเชื้อไวรัสครั้งแรกจะมีโอกาสอาการรุนแรงมากที่สุด เด็กเล็กจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ วิธีการป้องกันเด็กจากเชื้อไวรัสโรต้าที่สำคัญคือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างสุขอนามัยที่ดี


รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ กุมารแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า การติดเชื้อไวรัสโรต้าอาจเกิดขึ้นได้หลายครั้ง เนื่องจากไวรัสโรต้ามีหลายสายพันธุ์ เมื่อเป็นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันของสายพันธุ์นั้น แต่อาจจะติดเชื้อสายพันธุ์อื่นได้อีก ไวรัสโรต้าจึงไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่การหยอดวัคซีนจะสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ