พาเด็กมาพบหมอฟัน จะทำอย่างไรดี

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


พาเด็กมาพบหมอฟัน จะทำอย่างไรดี thaihealth


แฟ้มภาพ


ความกลัวของเด็ก ๆ ที่จะต้องพบเจอกับหมอฟัน มักจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันไป เช่น ร้องไห้ วิ่งหนี แต่ถ้าเด็กได้มีการเรียนรู้ หรือมีการเตรียมความพร้อมก่อน ก็จะทำให้ความกลัวลดลงได้


ทพญ.สายศุภี อารยสันติวงษ์ งานทันตกรรม โรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า การพาเด็กมาพบหมอฟัน ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าทั้งผู้ปกครองและเด็ก เพื่อให้การพบหมอฟันสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ดังนี้


การเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง


1. อย่าเอาเรื่องทำฟันมาขู่ให้เด็กกลัว เช่น ถ้าดื้อจะพาไปให้หมอถอนฟัน


2. ควรมีผู้ปกครองไปด้วยอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้คนหนึ่งดูแลเด็ก ส่วนอีกคนหนึ่งจะได้มีสมาธิคุยกับหมอ


3. ระวังอย่าสัญญาในสิ่งที่คิดว่าจะไม่ทำตามสัญญา เช่น มาตรวจฟันอย่างเดียว


4. ไม่แสดงความกลัวและกังวลใจที่จะต้องพาเด็กไปพบหมอฟัน


5. เด็กจะยอมหรือไม่ยอมให้หมอตรวจก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอฟัน ซึ่งหมอฟันจะมีวิธีกล่อมเด็กเอง


6. เตรียมของใช้จำเป็นของเด็กมาด้วย เช่น เสื้อผ้าสำรอง เสื้อกันหนาว ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แปรงสีฟัน ยาสีฟัน


การเตรียมความพร้อมของเด็ก


1. ก่อนมาพบหมอฟัน 1-2 สัปดาห์ ควรหาหนังสือนิทานเกี่ยวกับการแปรงฟัน การไปพบหมอฟัน หรือเล่นบทบาทสมมุติกันว่าไปพบหมอฟันเพื่อให้คุณหมอนับฟัน


2. เด็กควรอยู่ในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงดี ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่ไอมากหรือมีน้ำมูกมาก ไม่มีแผลในช่องปาก


3. ควรพามาในช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ลูกอารมณ์ดี และมาก่อนเวลานัดหมาย เพื่อให้ทำความคุ้นเคยกับสถานที่


4. ให้ทานอาหารก่อนมาทำฟันอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้ และอาเจียน


5. ควรพาเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าพบหมอฟัน


สิ่งนี้ก็สำคัญ


1. ควรพาเด็กไปพบหมอฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นหรือไม่เกินอายุ 1 ปี


2. ควรดูแลสุขภาพช่องปากเด็กให้สะอาด ไม่ให้มีฟันผุ เวลามาพบหมอฟันจะเป็นแค่การตรวจฟัน หรือทันตกรรมป้องกัน ซึ่งใช้เวลาไม่นาน และไม่เจ็บปวด


3. หากผู้ปกครองพบว่าเด็กมีฟันผุเป็นรูเล็ก ๆ ควรรีบเข้ารับการรักษา อย่าปล่อยให้ฟันผุลุกลาม


4. พบหมอฟันทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตรวจประเมินฟันผุ ทำความสะอาดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความคุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน

Shares:
QR Code :
QR Code