พัฒนาแอปพลิเคชัน Safe Zone ดูแลใจ-ให้คำปรึกษา-สร้างสังคมแบ่งปัน ต่อยอดผลงานสู่เวทีนานาชาติ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เด็กไทยเจ๋ง สสส.สนับสนุนเยาวชนสร้างนวัตกรรมสุขภาวะ พัฒนาแอปพลิเคชัน Safe Zone ดูแลใจ-ให้คำปรึกษา-สร้างสังคมแบ่งปัน ผลงาน Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 พัฒนาต่อยอดผลงานสู่เวทีนานาชาติ

                    ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า Safe Zone เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับผ่อนคลายความเครียด จัดทำโดยนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ. พังงา โดยแอปพลิเคชัน Safe Zone ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 ในระดับอาชีวศึกษา หลังจากการประกวด สสส. ได้สนับสนุนการพัฒนางาน ภายใต้โครงการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Health Promotion Innovation Booster Program ผนึกภาคีเครือข่ายนักจิตวิทยา หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาระบบให้คำปรึกษา รวมทั้งวางแผนต่อยอดระบบให้สามารถใช้งานได้จริง

                    “นอกจากผลงาน แอปพลิเคชัน Safe Zone จะได้รับรางวัลจาก สสส. เมื่อปี 2564 แล้ว ยังได้รับเลือกให้เป็นผลงานตัวอย่างที่นำเสนอบนเวทีประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 6 ประเทศ คือไ ทย  สิงคโปร์  บังกลาเทศ ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาค Oral Presentations ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th international convention on vocational student innovation project 2022 นับเป็นตัวอย่างของนวัตกรที่ไม่หยุดพัฒนางาน จนผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

                    นายนาถวัฒน์ ลิ้มสกุล นักศึกษาปวส.ชั้นปีที่ 1 แผนกพาณิชยกรรมและบริการฐานวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่าแอปพลิเคชัน Safe Zoneเป็นแนวคิดจากช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต้องมีการเรียนออนไลน์ เด็กและเยาวชนมีภาวะความเครียด จึงด้ร่วมกับเพื่อนในกลุ่มอีก 2 คนคือ น.ส.นัฐศิกานต์ เพ็งจันทร์ และ น.ส.พิยะดา นิลบุศย์ จัดทำแอปพลิเคชันเสมือนกับพื้นที่ปลอดภัยให้กับเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการได้เมื่อตนเองมีอาการเครียด ในแอปพลิเคชัน Safe Zone จะมีเมนูการใช้งานในการประเมินตนเอง ให้ข้อมูลความรู้ การสร้าง Community Safe Zone ให้คำปรึกษา บทความฮีลใจ แบ่งปันรูปภาพท้องฟ้า เพื่อผ่อนคลาย ขณะนี้แอปพลิเคชันอยู่ระหว่างการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 120 คน  เพื่อพัฒนาการใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code