พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพทั่วไทย

สาธารณสุข เร่งพัฒนาระบบการสร้างสุขภาพ ลดป่วย ควบคู่การบริการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นรุนแรง หวังภายใน 5 ปีนี้ มีศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคจนหายขาดและอยู่ไม่ไกลบ้านใน 12 เครือข่ายบริการ โดยภาคเอกชนได้ให้การสนับสนุนนโยบาย ร่วมบริจาคที่ดิน อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน อ.บ้านโป่ง พร้อมเครื่องมือแพทย์ 38 รายการ มูลค่า 20 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลบ้านโป่งเพื่อจัดบริการประชาชน

นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบริการทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนทุกสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ใกล้บ้านที่สุด จากการประเมินการใช้บริการในกลุ่มที่อยู่ในโครงการ 30 บาท ซึ่งมีกว่า  48 ล้านคนทั่วประเทศ พบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2553 มีผู้ใช้บริการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก 27 ล้านกว่าคน รวม 144 ล้านกว่าครั้ง และเพิ่มเป็น 32 ล้านกว่าคน รวม 167 ล้านกว่าครั้งในปีที่ผ่านมา แม้ว่าประชาชนจะเข้าถึงระบบบริการได้มากขึ้นก็ตาม สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันคือการลดจำนวนการป่วย โดยให้ทุกหน่วยบริการเพิ่มการสร้างสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เช่นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะเพิ่มระบบการตรวจคัดกรอง  เพื่อการป้องกัน รวมทั้งตรวจหาโรคมะเร็ง  เช่นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

ทั้งนี้ ตั้งแต่พ.ศ.2555-2559 ได้วางแผนพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปจนถึงเจ็บป่วยรุนแรงหรือมีความยุ่งยาก เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบริการรวม  12 เครือข่ายทั่วประเทศ ดูแลประชากรเครือข่ายละ 5-6 จังหวัด เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าพัฒนาการเติบโตของโรงพยาบาลอย่างมีทิศทาง เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริการที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จะทำให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้านมาตรฐานเดียวกัน ตั้งเป้าภายใน 5 ปีนี้ จะมีศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ใน 12 เครือข่ายบริการใน 4 สาขาได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ และทารกแรกเกิด เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่และเครือข่าย และอยู่ไม่ไกลบ้าน

สำหรับการลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาลใหญ่ในจังหวัด ได้เพิ่มศูนย์สุขภาพในชุมชนเขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ดำเนินการคล้ายโพลีคลินิก เป็นเครือข่ายบริการผู้ป่วยนอกของรพ.ศูนย์หรือรพ.ทั่วไป จัดแพทย์ พยาบาล พร้อมเครื่องมือ บริการตรวจรักษา สร้างสุขภาพในชุมชน ลดการเจ็บป่วย ขณะนี้ตั้งแล้ว 236 แห่ง จากการติดตามประเมินผลที่ อ.บ้านโป่ง พบว่าได้ผลดี ลดความแออัดที่รพ.บ้านโป่งปีละ 25,000 ราย ประชาชนพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85  เนื่องจากเดินทางสะดวก ใช้เวลารอไม่นาน ใช้ยาตัวเดียวกับโรงพยาบาลใหญ่

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code