พัฒนาศักยภาพแกนนำลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ จ.ตรัง

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


พัฒนาศักยภาพแกนนำลดอุบัติเหตุระดับอำเภอ จ.ตรัง thaihealth


สำนักงานป้องกันและบรรเทาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 61 นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง


สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำ ในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จังหวัดตรัง เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง พัทลุง ปี 2560 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ บูรณาการแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบเดียวกัน ให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ


ในพื้นที่จังหวัดตรังมีแกนนำในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 5 อำเภอ โดยวันนี้เป็นรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอห้วยยอด อำเภอวังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฎา และอำเภอหาดสำราญ

Shares:
QR Code :
QR Code