พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศ thaihealth


จ.สุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพเครือข่ายจักรยานสร้างสุขแห่งประเทศไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน


ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานเครือข่ายจักรยานสร้างสุข แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เครือข่ายจักรยานสร้างสุข แห่งประเทศไทย เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ซึ่งจัดโดย สถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรถไฟ วังยางรีสอร์ท โฮเทลแอนด์สปา ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อระดมความคิดเห็นการเพิ่มจำนวนจักรยานที่สามารถใช้การได้โดยการซ่อมบำรุง แต่ยังขาดการซ่อมบำรุงดูแลจักรยานที่เป็นมาตรฐาน ตลอดจน เพิ่มเป้าหมายในการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์รักล้อ เป็นทั้งศูนย์ฝึกอบรมและซ่อมบำรุงที่ทันสมัย จำนวน 10 แห่ง ในภูมิภาค ภายในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสถาบันการอาชีวศึกษา 15 สถาบันทั่วประเทศ จำนวน 30 เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ สองล้อ ท่องสองจังหวัด (สุพรรณฯ-กาญจน์) ครั้งที่ 3  ตอน “หนาวนี้ที่หนองขาม” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code