พัฒนาระบบเกษตร เพื่อ ‘อาหารปลอดภัย’ โดยชุมชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจาดเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


พัฒนาระบบเกษตร เพื่อ 'อาหารปลอดภัย' โดยชุมชน thaihealth


จังหวัดนครปฐมลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านวิชาการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย


วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานใน พิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย โดยชุมชนท้องถิ่น โดยมี ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) เกษตรจังหวัด ทั้ง 7 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากจังหวัดต่างๆ 10 แห่ง ร่วมเป็นสักขีพยาน


โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.) ดำเนินการโครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถเชิงวิชาการให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และแกนนำเกษตรกรรม ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 7 หลักสูตร ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และแกนนำเกษตรกร ในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย จำนวน 300 คน จาก 62 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 29 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จึงได้ทำการคัดเลือก 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ 1.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 2.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน อำเภอหนองไผ่แบน จังหวัดอุทัยธานี 4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 5.องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 6.องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 7.องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 8.เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบี 9.เทศบาลตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และ 10.เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยในขั้นตอนการดำเนินการต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จะส่งอาจารย์เข้าไปทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องตามหลักของการจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่า ( Value Chain ) เพื่ออาหารเกษตรปลอดภัยและจะจัดเวทีนำเสนอผลงานในระยะต่อไป อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code