พัฒนาระบบบริการด้วยเสียง สายด่วน 1330

ที่มา :  มติชน


พัฒนาระบบบริการด้วยเสียง สายด่วน 1330 thaihealth


แฟ้มภาพ


2 ศูนย์ พัฒนาระบบบริการด้วยเสียง อำนวยความสะดวกผู้พิการสิทธิบัตรทอง


น.ส.วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ใช้สิทธิบัตรทองส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางสายด่วน 1330 เพื่อสอบถามสิทธิประโยชน์และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง ซึ่งทาง TTRS เล็งเห็นว่า นอกจากการให้บริการด้วยเสียง (call center) แล้ว น่าจะมีช่องทางในการให้บริการผู้พิการทางการได้ยินซึ่งใช้สิทธิบัตรทองด้วย ทาง TTRS จึงประสานความร่วมมือมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านการหารือร่วมกับ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. จนเกิดเป็นความร่วมมือสำหรับช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการได้ยิน ผ่านการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ทั้ง 2 ศูนย์ คือ สายด่วน สปสช. โทร 1330 และ TTRS


น.ส.วันทนีย์กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้พิการทางการได้ยินไม่ต่ำกว่า 3 แสนราย ขณะที่อัตราการผลิตล่ามมีเพียงปีละ 40 รายเท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่ TTRS เป็นศูนย์ล่ามทางไกล คือ ตั้งเป็น call center ที่ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน โดยมีช่องทางต่างๆ ให้ผู้ที่ต้องการใช้ล่าม และผู้พิการทางการได้ยินสามารถติดต่อมาเพื่อขอรับบริการได้ โดยประกอบด้วยแอพพลิเคชั่นที่มีลักษณะแตกต่างไปตามพฤติกรรมการใช้งานของผู้พิการทางการได้ยินแต่ละราย ได้แก่ 1.SMS 2.TTRS message เป็นการอัดคลิปภาษามือส่งมา 3.กรณีที่ผู้พิการพิมพ์เป็นก็จะมีบริการ live chat ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไลน์


"4.กรณีผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตคาเฟ่ได้ ก็จะใช้ช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถทั้งฝาก e-mail หรือ สนทนาบนเว็บ 5.Video call 6.ตู้ TTRS ซึ่งมีประมาณ 180 แห่งทั่วประเทศ โดยกระจายตั้งอยู่ในสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สมาคมคนหูหนวก ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 7.สำหรับกลุ่มปากแหว่งเพดานโหว่ ก็จะมีโปรแกรมที่ช่วยทำให้ปรับเสียงพูดให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อส่งออกไปยังปลายสาย 8.กลุ่มคนหูตึงที่พูดได้แต่ไม่ค่อยได้ยิน ก็จะมีแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยแปลงเสียงปลายทางกลับมาเป็นตัวอักษร" น.ส.วันทนีย์กล่าว และว่า ในกรณีนี้ หากผู้พิการทางการได้ยินต้องการประสานกับ 1330 ก็เพียงแค่ติดต่อมายัง TTRS ก็จะเป็นด่านหน้าในการประสานกับ 1330 เพื่ออำนวยความสะดวก และในอนาคตก็จะยกระดับให้เมื่อผู้พิการใช้เบอร์ของตัวเองกด 1330 ก็จะติดที่ศูนย์ TTRS โดยอัตโนมัติ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ