พัฒนาบุคลากร ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า

พัฒนาบุคลากร ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า thaihealth


วันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ รร.กานต์มณี พาเลซ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรนิติบัญญัติ ภายใต้ สสส. ร่วมจัดงานสัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสภา ในโครงการเสริมสร้างดุลยภาพชีวิต รุ่นที่ 1 หลักสูตร "ใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอาชีพเสริมความมั่งคง" โดยมี อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นวิทยากร และคณะวิทยากรส่งเสริมอาชีพ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพฯ ร่วมบรรยายอาชีพเสริมความมั่นคง


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code