พัฒนานิสิต สู่องค์กรชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


พัฒนานิสิต สู่องค์กรชั้นนำด้านบริหารธุรกิจ thaihealth


คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ม.บูรพา เดินหน้ายกระดับการเรียนการสอนสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียน ด้านการผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีและการจัดการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากสากล หลังได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในเอเซียและยุโรป ร่วมผลิตบัณฑิตหลักสูตรดับเบิ้ลดีกรี ล่าสุดเตรียมลงนามความร่วมมือภาคเอกชน ใน ตอ.จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษา


เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์ธนวัช ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่าปัจจุบันคณะฯ ถือเป็น1 ใน 17 หน่วยงานนำร่องด้านสหกิจศึกษาของไทย โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่ได้ร่วมมือกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีให้ตรงกับความ และยังร่วมมือกับหลายองค์กร ทั้งสภาวิชาชีพบัญชี ในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ จนทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยของไทย ที่เปิดสอนด้านการบัญชีที่มีมาตรฐานสากล


“ในช่วงที่ผ่านมาคณะของเรา ยังมีคะแนนแอดมิชชั่นสูงสุดในฝั่งสังคมศาสตร์ ที่พบว่าภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มีคะแนนเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือภาคการบัญชี และการท่องเที่ยว และเรายังเป็น 1 ในคณะที่มีความต้องการเข้าศึกษาต่อสูงอีกด้วย และตั้งแต่ได้รับการผลักดันให้จัดตั้งเป็นคณะฯ ในปี 2551 เราได้จัดตั้งสาขาในระดับปริญญาโท ที่หลากหลายทั้งด้านบัญชี และ MBA รวมถึง MBA ด้านการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส จนสามารถพัฒนาหลักสูตรดับเบิ้ลดีกรี ที่ผู้เรียนสามารถรับปริญญาบัตรได้ทั้ง 2 ประเทศและปัจจุบันยัง ขยายผลถึงปริญญาเอก จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารใน 5 ศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และบัญชี ”


ทั้งนี้คณะการจัดการการท่องเที่ยว มีเครือข่ายด้านการพัฒนาหลักสูตรทั้งในมหาวิทยาลัยที่ประเทศฝรั่งเศส ,สเปน,เยอรมัน โปตุเกส และที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ โปแลนด์ ,ออสเตรีย และอิตาลี ที่จะร่วมมือด้านการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และโท โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส ที่นักศึกษาสามารถเทียบโอนเครดิตรายวิชา เพื่อให้ได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และในอนาคตยังจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในประเทศอินโดนีเซีย จัดการความร่วมมือดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน


“ในระดับปริญญาโท เรามีนักศึกษาทั้งจากประเทศลาว, พม่า ,เวียดนาม, กัมพูชา ,อูกันดา, บังคลาเทศ ,อินโดนีเซีย ,จีนและเกาหลี นอกจากนั้นยังได้ถวายทุนแด่สมเด็จพระเทพฯ เพื่อพระราชทานสู่นิสิตกัมพูชา จนทำให้มีนักศึกษาจากกัมพูชาทั้งในระดับปริญญาตรีและโท ศึกษากับเราทุกปี และในปีการศึกษาหน้าเราจะมุ่งผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเท่านั้น แต่จะเน้นการยกระดับบัณฑิตปริญญาโท และเอก ให้ทำงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับ เพราะคณะของเราเป็นคณะแห่งการวิจัย ”


ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย ยังเผยอีกว่า ในวันที่ 7 ธันวาคมนี้ คณะฯ จะทำพิธีลงนามความร่วมมือ กับเครือข่ายภาคเอกชนในภาคตะวันออกที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย สสส.เพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาร่วมกัน ซึ่งจะมี CEO และตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 แห่งเข้าร่วม หลังที่ผ่านมาได้ร่วมกับสมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก จัดโครงการจัดตั้งองค์กรสุขภาวะ หรือ สสส.ภาคตะวันออก โดยการสนับสนุนของ สสส. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ค่อนข้างสูง ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาวะภายในองค์กร

Shares:
QR Code :
QR Code