พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : แฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่


ภาพประกอบจากแฟนเพจโรงเรียนปลอดบุหรี่


พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  thaihealth


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมคือครูผู้พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวนกว่า 35 คน มีนวัตกรรมเกิดขึ้น 35 เรื่อง โดยมีการนำเสนอและให้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนครู เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของตนเองได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และอีกทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา ที่มีการทำนวัตกรรมในเด็กปฐมวัย โดยใช้ Project approach เรื่องบุหรี่ ส่งผลต่อการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code