พัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนภาคอีสาน

ที่มา : เว็บไซต์สุขภาวะชุมชน โดยศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ขุนทอง


พัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนภาคอีสาน thaihealth


สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) นักวิชาการพี่เลี้ยงศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะ และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP)


พัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนภาคอีสาน thaihealth


โดยมีนายประพันธ์พงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ และนายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง กล่าวต้อนรับเปิดกิจกรรม การชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุมโดย นางสาววินิตา ไชยบัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ อบต.โนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และการบรรยายแนวคิดกระบวนการการวิจัยทุนและศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเอง โดยนางธัญญา แสงอุบล ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนท้องถิ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Shares:
QR Code :
QR Code