พัฒนาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพทันยุค4.0

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


อย. เผยปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เร็วขึ้น ก้าวทันยุค 4.0  โดยเก็บค่าขึ้นทะเบียนจากผู้ประกอบการที่มายื่นคำขอในอัตราที่ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วนำเงินนั้นมาบริหารจัดการเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น


พัฒนาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพทันยุค4.0  thaihealth


นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว "อย.ยุค 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ" ว่า สภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ติดกับดักความเป็นหน่วยงานราชการมานาน ไม่สามารถทำงานเชิงรุก การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพใช้เวลานาน กลายเป็นอุปสรรคการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลจึงมีคำสั่งตามมาตรา 44 ให้ อย.ไปทำมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เร็วขึ้น โดยเก็บค่าขึ้นทะเบียนจากผู้ประกอบการที่มายื่นคำขอในอัตราที่ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วนำเงินนั้นมาบริหารจัดการเพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น พัฒนาระบบ พัฒนาคน และการคุ้มครองผู้บริโภค ยุคนี้จะมีแต่การพัฒนาและเป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีก


นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบต่างๆ นั้นสามารถลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพลงเฉลี่ยร้อยละ 20 เช่น การขึ้นทะเบียนอาหารเสริมเดิมใช้เวลา 35 วัน ลดเหลือ 28 วัน ขึ้นทะเบียนยาใหม่ ชีววัตถุ จากที่เคยใช้เวลา 280 วัน ก็เหลือ 220 วัน วัตถุอันตราย สารใหม่เหลือ 100 วัน จากเดิม 120 วัน เป็นต้น  ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Shares:
QR Code :
QR Code