พัฒนาการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ สนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

CPM_0531

 

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2565 ที่ รร.เอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีเครือข่าย แถลงข่าว โครงการพัฒนาเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์ม Social Telecare สร้างสมรรถนะและเทคนิคการทำงานการดูแลทางสังคมในรูปแบบ Social Telecare Sandbox ในพื้นที่ของตนเอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=307416

Shares:
QR Code :
QR Code