พังงา รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แฟ้มภาพ

                    จังหวัดพังงาจัดกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น ทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดพังงา ร่วมสร้างค่านิยมความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กและเยาวชน

                    วันที่ 26 ส.ค. 2565 ที่บริเวณหน้าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายพจน์ หรูวรนันท์ ปลัดจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมี นายสงบ สะโตน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย ขนส่งจังหวัดพังงา, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพังงา, ผู้แทนตำรวจภูธรเมืองพังงา, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดพังงา, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพังงา และภาคีเครือข่ายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม

                    สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการบูรณาการในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพังงา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองพังงา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองพังงา องค์กรภาคเอกชน สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดพังงา อาทิ เช่น ธนาคารออมสินสาขาพังงา บริษัทถาวรพานิชคอมเมอร์เชล (ฮอนด้าพังงา) เครือข่ายงดเหล้า (สสส.) เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ โดยการร่วมกันตีธงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการ Kick Off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพังงา และแจกสื่อรณรงค์แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมา

Shares:
QR Code :
QR Code