“พักผ่อนน้อย ติดพนัน” 2 ปัญหาหลักต่อผู้ชมบอลโลก

ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์แฟ้มภาพ


 การพักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากเวลาของประเทศรัสเซียที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง จึงแนะนำให้จัดสรรเวลานอนให้ดี หรือเลือกชมเฉพาะบางคู่ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวส่วนอีกปัญหาคือติดการพนัน ซึ่งบางคนยิ่งเสียพนันจะยิ่งเล่น เพื่อหามาทดแทนเงินที่ตัวเองเสียไป


          นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงผลกระทบด้านสุขภาพต่อผู้ที่ชมฟุตบอลโลก 2018 ว่า มีอยู่ 2 ปัญหาด้วยกันคือ การพักผ่อนไม่เพียงพอ เนื่องจากเวลาของประเทศรัสเซียที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง จึงแนะนำให้จัดสรรเวลานอนให้ดี หรือเลือกชมเฉพาะบางคู่ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวส่วนอีกปัญหาคือติดการพนัน ซึ่งบางคนยิ่งเสียพนันจะยิ่งเล่น เพื่อหามาทดแทนเงินที่ตัวเองเสียไป จนเป็นหนี้และนำไปสู่ความเครียด การก่ออาชญากรรม พฤติกรรมลักษณะนี้ทางการแพทย์มองว่า เป็นผู้ป่วยทางจิต โดยการหยุดหรือการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องขึ้นกับตัวเองเป็นอันดับแรก แต่หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โดยเบื้องต้นแนะนำให้ปรึกษาสายด่วนกรมสุขภาพจิต ที่หมายเลข 1323

Shares:
QR Code :
QR Code