พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club


พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก thaihealth


จัดอบรม “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก”


วันที่ 10-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่เป็นกระบวนกรในการอบรม “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” เข้าร่วมการประชุมสรุปกิจกรรม โดยต่างสะท้อนประสบการณ์ที่ได้ทำการอบรมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิธีการ เพื่อทำความเข้าใจและปรับความสัมพันธ์กับลูกหลาน


การอบรม “พลิกมมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” จัดขึ้นในช่วงปี 2559 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งขยายแนวคิดมุมมองเรื่องเพศเชิงบวกไปยังกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าว ร่วมเป็นเครือข่ายทางสังคมในการสื่อสารประเด็นดังกล่าวได้ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code