‘พลังเยาวชน’ หนุนภาครัฐออกกฎหมายคุมบุหรี่

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการควบคุมยาสูบอย่างหนัก เพราะขณะนี้มีแนวโน้มว่าผู้สูบบุหรี่จะมีอายุลดน้อยลง และมีจำนวนหน้าใสอมควันมากขึ้นเรื่อยๆ นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะสุขภาพของคนเสพและคนใกล้ชิดจากการเจ็บป่วยที่มาพร้อมๆ กับการสูญเสียงบประมาณด้านสาธารณสุขเพื่อการรักษา


'พลังเยาวชน' หนุนภาครัฐออกกฎหมายคุมบุหรี่ thaihealth


จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องมีการปรับปรุง "พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ" ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการป้องกันเด็กและเยาวชนที่จะเป็นนักสูบหน้าใหม่ลำบากขึ้น ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีไปสักระยะแล้ว อยู่ในชั้นพิจารณาของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เพื่อผลักดันเป็นกฎหมายต่อไปเมื่อใด


ด้วยเหตุนี้ ที่ลานคนเมือง กรุงเทพ มหานคร ทางเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหา นคร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และภาคีต่างๆ 754 องค์กร และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภาคีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. จัดงาน "มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ไร้ควันบุหรี่" ขึ้นเพื่อมอบมติสมัชชาเด็กและเยาวชน แสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนร่าง "พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่" ให้กับรัฐบาล


เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบมติดังกล่าวจากสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พร้อมรับปากจะเร่งรัดออกกฎหมายควบคุมบุหรี่ หรือพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ที่มีเนื้อหาปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่


ม.ล.ปนัดดากล่าวตอนหนึ่งว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น เพียรพยายามต่อไปในดำรงรักษาประเทศไทยของเราให้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ นอกเหนือจากการสูบบุหรี่ ให้ประเทศของเราดำรงอยู่ด้วยความสงบสุข รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ความเป็นสุภาพชนที่มีความสง่างาม ตลอดจนรักษาความซื่อสัตย์สุจริตให้คงอยู่ต่อไป


ขณะที่ นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการจัดงาน "สมัชชาเด็กและเยาวชน : เพื่อคนรุ่นใหม่ ปลอดภัย ไร้สารเสพติด" เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ที่ผ่านมา มติของสมัชชาเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า 100 คน เห็นพ้องให้รัฐบาลเร่งรัดออกกฎหมาย "พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่" ที่มีเนื้อหาปกป้องเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลบุหรี่ เนื่องจากในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนไทยติดบุหรี่มากถึงเกือบ 2 ล้านคนแล้ว และในเด็กไทย 10 คนที่ติดบุหรี่ 7 คนจะเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต


"เด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ และยังนำไปสู่ปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา วันนี้เราจึงขอมอบมติดังกล่าวนี้ต่อรัฐบาล ให้เร่งออกกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมาโดยเร็ว" ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าว


ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กล่าวว่า เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และภาคีต่างๆ 754 องค์กร มีความห่วงใยเยาวชนไทย เพราะเยาวชนเป็น กลุ่มคนที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต


เนื่องจากในแต่ละปีมีเยาวชนหน้าใหม่เสพติดบุหรี่ และกลายเป็นผู้ที่เสพติดบุหรี่เป็นประจำ 200,000-300,000 คน ประกอบกับขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ และจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเร็ววันนี้


โดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร จัดงาน "มหกรรมรวมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ไร้ควันบุหรี่" ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่ ซึ่งเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่ยาเสพติดอื่นที่ร้ายแรง และป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ร่วมกับการสูบบุหรี่ด้วย


สำหรับกิจกรรมภายในงานพบกับการแสดงของกลุ่มเยาวชนที่กล้าแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรี การร้อง การเต้น นิทรรศการให้ความรู้ และพิษภัยอันตรายของการสูบบุหรี่ เกมสนุกมากมายจากเด็กๆ และเยาวชนจากนักศึกษากลุ่มเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ กลุ่มแกนนำนิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ต่อต้านยาสูบ (Nono Gang)  และสถาบันต่างๆ


นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์พิเศษคือ การรวมตัวของศิลปินเสียงดีที่คว้าแชมป์จากเวทีต่างๆ อาทิ ถังเบียร์ ภูริวัชร์-นันสุนันทา-เหวยเหวยY-Sweet จากค่ายสหภาพดนตรี, สองหนุ่มจากเวทีเดอะสตาร์ จูเนียร์ เดอะสตาร์ 7-ปู้ เดอะสตาร์ 11, ศิลปินจากเวทีเดอะวอยซ์ หนุ่ม สมศักดิ์-ปราง เดอะวอยซ์-แบมแบม เดอะวอยซ์, วงห่าวดงด๊ง จากค่ายบีบี เรคคอร์ด, แคท อาทิติยา, วง Y2K และแชมป์ เดอะวินเนอร์อีสต์ โอ โอฬาริก และศิลปินชื่อดังอีกมากมาย


พลังของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมครั้งนี้ เชื่อว่าจะส่งผ่านไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองบางคนให้เร่งผลิตกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตชาวไทยและลูกหลานของเราอย่างรวดเร็ว


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code