พลังหมออนามัย ชวนคนไทยตื่นรู้ เช็คตับ เลิกเหล้า

เช็คตับเลิกเหล้า

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) จ.น่าน ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านสะเนียน ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จ“พลังหมออนามัย ชวนคนไทยตื่นรู้ เช็คตับ เลิกเหล้า” จัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเอนไซม์ตับ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=346068

Shares:
QR Code :
QR Code