‘พลังสื่อเยาวชน’ สื่อดีเพื่อเด็กไทย

เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กฯ ระดมสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ ผลงานสื่อดีจากเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมขบวนแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ในงาน media@young ‘พลังสื่อเยาวชน’ พร้อมคาราวานสื่อดี กิจกรรมสนุกและสร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

‘พลังสื่อเยาวชน’ สื่อดีเพื่อเด็กไทย

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน และ tpbs จัดงาน  media@young พลังสื่อเยาวชน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ และสื่อเยาวชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการเรียนรู้ ท่ามกลางความหลากหลายโลกยุคปัจจุบันอย่างเข้าใจ และเท่าทัน เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย เพียงนำหนังสือที่โปรดปรานแลกบัตรเข้าชมงาน พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) เปิดเผยว่า เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นถึงความสำคัญของ “สื่อ” ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก และเยาวชนเพิ่มมากขึ้น เด็กใช้เวลากับสื่อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ ในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวไกล ไร้พรมแดน เด็กไม่ใช่เพียงผู้รับสื่อ แต่ยังเป็นผู้สร้างสรรค์สื่อต่างๆ ด้วย กล่าวได้ว่า เด็กและเยาวชนคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลก แต่โลกและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไป มีความซับซ้อน ความรุนแรง มีภัยพิบัติที่ถาโถมต่อวิถีชีวิตของคน เยาวชนจึงต้องการการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ไม่ว่า ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ให้ใช้พลังในทางสร้างสรรค์ ซึ่งที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนการจัดตั้งกองทุนสื่อสร้างสรรค์ ที่มุ่งหวังว่าจะเป็นองค์กรที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านสื่อให้กับสังคมไทย เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดีและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ดังนั้น การจัดงาน media@young ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงพลังสื่อและนวัตกรรมที่ผลิตและสรรค์สร้างโดยเยาวชน ภายใต้แนวคิด 3 ดี (สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี) แล้ว ยังเป็นเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมสนับสนุน กองทุนสื่อฯ ฉบับภาคประชาชน ให้เกิดขึ้น อีกด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องของตัวเงิน แต่เป็นกองทุนทางความคิด แรงกาย และจินตนาการ ที่ทุกคนจะมาร่วมสนับสนุน ผู้จัดการ สสย. กล่าว

งาน  media@young พลังสื่อเยาวชน

ภายในงาน มีกิจกรรม ผลงานสื่อ และนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมาย จัดเต็มพื้นที่ 3 ชั้นของศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส พบกิจกรรมดีๆ ในชุมชน 3ดี ‘เรียนรู้ให้ครบ พบขุมทรัพย์ 3 ดี’ สนุกกับตลาดนัดสื่อดี ชมเทศกาลหนังสั้นไทย-อาเซียน สื่อและกิจกรรมสะท้อนความหลากหลายชาติพันธุ์, ศาสนา, เพศวิถี ฯลฯ  เปิดโลก tomorrow life กับกิจกรรมห้องไอซีที การแข่งขันเกม เพิ่มพูนทักษะกับสถานีเยาวชน workshop จัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ใช้ tablet แอพพลิเคชั่นตัดต่อภาพยนตร์ ฯลฯ และหลากหลายกิจกรรม และการแสดงบนเวทีสื่อสร้างสรรค์ เวทีเปลี่ยนโลก 

การจัดเวทีพลังสื่อเยาวชนครั้งนี้ยัง ถือเป็นเวทีคู่ขนานกับ asia media summit 2012 (ams 2012) การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งได้มีการบรรจุวาระของเด็กและเยาวชนไว้ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งจะมีตัวแทนเด็กและเยาวชน จากเวที media@young ไปร่วมนำเสนอเสียงเด็กในการประชุม ams ครั้งนี้ด้วย

สอบถามเพิ่มเติม แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)       
โทรศัพท์: 02 619 8115, 086 793 8285 และ 086 627 8319      
www.childemedia.net  email: [email protected]  
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง http://www.facebook.com/mediaatyoung

ที่มา: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ