พลังบริสุทธิ์ หยุดน้ำเมา

เน้นดึง ครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกัน

 

พลังบริสุทธิ์ หยุดน้ำเมา          ทุกๆ ปีในช่วงเข้าพรรษา มีนักดื่มหลายคนที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา แต่ละคนก็มีเหตุผลแตกต่างกันไป บ้างต้องการให้ร่างกายได้พักผ่อน 3 เดือน บ้างก็อยากเอาชนะใจตัวเอง หากทำได้สำเร็จก็รู้สึกภูมิใจ หรือเพื่อความสบายใจ รวมทั้งคนที่ต้องการงดเหล้าเพื่อร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา ตั้งจิตอธิษฐานไม่ขอยุ่งเกี่ยวอบายมุขใดๆ ทั้งสิ้น

 

          ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา มีโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการงดเหล้าเข้าพรรษา จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกัน นั่นคือ “กิจกรรม พ่อจ๋า แม่จ๋า เข้าพรรษา มาเลิกเหล้ากันเถอะ” เป็นกิจกรรมเชิงทัศนธรรมสัญจร ใช้ธงแห่งธรรมนำหน้าแล้วเดินทางท่องเที่ยวไปตามวัดวาอารามและตลาดน้ำ โดยมุ่งหมายให้ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากการดื่มน้ำเมา

 

          อภิศา มะหะมาน ผู้ประสานงานโครงการพ่อจ๋า แม่จ๋า เข้าพรรษา มาเลิกเหล้ากันเถอะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2552 โดยรับผู้ที่ตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 20 คน จัด 12 ครั้ง เป้าหมายหลักต้องการชักชวนให้พ่อแม่ลูกมาทำกิจกรรมร่วมกัน จัดขึ้นที่วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม และตลาดน้ำคลองลัดมะยม  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดน้ำแห่งบุญและความดีไม่ขายบุหรี่เหล้าเบียร์ โดยภาพรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจ หลายครอบครัวดีใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน

 

          ช่วงเช้าจะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธธรรมนำใจ เน้นดึงผู้ปกครองและลูกๆ หลานๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันในช่วงเข้าพรรษา โดยจะมีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายจากพระอาจารย์วัดญาณเวศกวัน และสัมผัสความเงียบสงบ ชมศิลปะ สถาปัตยกรรมภายในวัด พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยแบบครอบครัว

 

          ภาคบ่ายเดินทางไปตลาดน้ำคลองลัดมะยม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ เน้นการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวเน้นให้เกิดความสนุก สร้างความผูกพันอันดีของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีฐานเรียนรู้ที่มีเนื้อหาทางศิลปะ สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน โดยลักษณะกิจกรรมเป็นการเข้าฐานเรียนรู้แบบเวียนไปทีละฐานจนครบ 5 ฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมความลับของผักตบชวา กิจกรรมศิลปะผ้าบาติก กิจกรรมปั้นดินปั้นจินตนาการ กิจกรรมขนมหวานพื้นบ้าน และกิจกรรมเรือจำลอง

 

          ช่วงเย็น สรุปกิจกรรมร่วมกันเป็นกิจกรรมสุดท้ายของแต่ละวันในการทำกิจกรรม เน้นกระบวนการพูดคุยแบบธรรมชาติ และบอกเล่าสะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันมาทั้งวันและเชื่อมโยงถึงการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว โดยการห่างจากอบายมุข เพื่อมาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์ร่วมกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จากนั้นเขียนไปรษณียบัตรไปชวนครอบครัวและเพื่อนๆ เลิกเหล้า ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 18-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ