พลังชุมชนขับเคลื่อนกองทุนซะกาต

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.


ภาพประกอบจากเว็บไซต์มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.


พลังชุมชนขับเคลื่อนกองทุนซะกาต thaihealth


สสม.จับมือคณะกรรมมัสยิดซอลาฮุดดีน (ท่าช้าง) ผลักดันกองทุนซะกาต


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมมัสยิดซอลาฮุดดีน (ท่าช้าง) ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลาง แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ร่วมกับ คณะกรรมการมัสยิดซอลาฮุดดีน จัดประชุม "พลังชุมชนสร้างกลไกขับเคลื่อนกองทุนซะกาต" โดยมี นายตอฮีตร์ สายสอิด รองผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมภาคใต้ตอนกลางฯ และ นางสาวอลีนา หีมเหม เจ้าหน้าที่ สสม.ภาคใต้ตอนกลาง เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการมัสยิดซอลาฮุดดีนในการขับเคลื่อนกองทุนซะกาตมัสยิดซอลาฮุดดีน


การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากกองทุนซะกาตมัสยิดบ้านกลาง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศิษย์พลังชุมชนขับเคลื่อนกองทุนซะกาต thaihealthเก่าโรงเรียนผู้นำ สสม.รุ่นที่ 4 คือสมบูรณ์ หัตถประดิษย์ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานการขับเคลื่อนกองทุนซะกาตมัสยิดบ้านกลาง ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานที่ขับเคลื่อนกองทุนซะกาตฯจนประสบความสำเร็จ สามารถสร้างงาน อาชีพ และรายได้ ให้กับคนจนในชุมชนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น


อีกทั้งคณะกรรมการกองทุนซะกาตมัสยิดซอลลาฮุดดีนมีนางสาวจิตติมา สินมา และนางรัตติยา บุญเทพ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนผู้นำ สสม.รุ่นที่ 2/59 ได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันกองทุนซะกาตโดยการเป็นอนุกรรมการกองทุนซะกาตมัสยิดซอลาฮุดดีนอีกด้วย


ทางคณะกรรมการมัสยิดซอลาฮุดดีนจะนำข้อเสนอแนะในที่ประชุมมาวางแผนการทำงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดให้ประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 

Shares:
QR Code :
QR Code