พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

  /data/content/26274/cms/e_begkoqw45689.jpg


    สคอ. ร่วมงาน "พลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 : RVP-RSC Power for Decade of Action for Road Safety III” พื้นที่จังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรังจัดโดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด


     นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ประธานการเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายสมจิตร คงฉาง รองนายก อบจ.ตรัง ในฐานะแขกผู้มีเกียรติ กล่าวต้อนรับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และเยาวชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้


 


 


     ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ