พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา

ที่มา : http://atb-aware.thaidrugwatch.org


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


พฤติกรรมที่มีส่วนทำให้เชื้อดื้อยา thaihealth


เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาตระหนักถึงอันตรายจากวิกฤติเชื้อดื้อยา ซึ่งทำให้คนเสียชีวิตจากการที่ร่างกายไม่สามารถรับยาได้อีกต่อไป เนื่องจากผ่านยามามากเกินไป


พฤติกรรมใดก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อ เชื้อดื้อยา


1. เคยซื้อยาต้านแบคทีเรียกินตามคนอื่น


2. เคยหยุดรับประทานยาต้านแบคทีเรียเมื่ออาการดีขึ้น


3. เคยซื้อยาต้านแบคทีเรียกินเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ในครั้งก่อน ๆ


4. เคยอมยาอมที่ผสมยาต้านแบคทีเรีย


5. เคยแกะแคปซูลเอายาต้านแบคทีเรียไปโรยแผล


6. เคยใช้ยาต้านแบคทีเรียผสมในอาหารสัตว์ตามคำบอกเล่าเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เจ็บป่วย


7. เคยเปลี่ยนไปซื้อยาต้านแบคทีเรียที่แรงกว่าทานเอง เมื่อรับประทานยาชนิดแรกแล้วอาการไม่ดีขึ้นทันใจ


8. ไม่แนะนำคนที่ใช้ยาต้านแบคทีเรียผิดให้ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม


9. เคยไปซื้อยาแก้อักเสบกินเอง


10. เคยใช้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่ทราบชื่อสามัญของยา


วิกฤตนี้ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ และกำลังเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังกำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีสัปดาห์ตระหนักรู้เรื่องดื้อยาอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code