พระนำ โยมตาม ร่วมกันทำดี

       /data/content/25196/cms/e_bfhjlpuv1357.jpg


      สำนักพระพุทธสาสนา ร่วมกับคณะพระภิกษุสงฆ์อำเภอปากพลี จัดการประชุม พระสังฆาธิการและพระภิกษุสงฆ์อำเภอปากพลี ณ  วัดเหล่าเดิ่น ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2557    โดยมี  พระสุธีพรหมคุณ  เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี เป็นประธานในการประชุมคณะสงฆ์


       โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้สนับสนุนปัจจัยในการดำเนินงาน แจกสื่อรณรงค์งดเหล้าครบพรรษา และกราบนิมนต์เจ้าคณะอำเภอปากพลี พระครูวิริยานุโยค ได้ให้โอวาทธรรมและเชิญชวนประชาชน และพุทธบริษัท ที่มาร่วมงานได้ร่วมกันงดเหล้าครบพรรษา 


 


 


      ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code