พยาบาล 3 จังหวัดใต้กำลังขาดแคลนหนัก

พยาบาล 3จังหวัดใต้ขาดแคลนหนัก แนะเพิ่มรายได้หนุนสวัสดิการ ป้องกันสมองไหลช่วงเปิดประชาคมอาเซียน

ผศ.จีรพรรณ พีรวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการผลิตวิชาชีพพยาบาลของภาคใต้โดยเฉพาะใน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เพียงพอและบุคลากรวิชาชีพพยาบาลของภาคใต้ต้องทำงานหนัก  จึงจำเป็นต้องมีแนวทางในการดูแลพยาบาลที่ทำงานในภาคใต้ โดยการขยายโอกาสเพิ่มเติมความรู้ทางโทรทัศน์ดาวเทียม การศึกษาดูงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ให้สวัสดิการต่างๆ   รวมถึงทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือ aec

ซึ่งเชื่อว่าหากพยาบาลได้รับการดูแลในด้านสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจจะลดปัญหาสมองไหลออกไปต่างประเทศเมื่อเปิด aec และมีคุณภาพทางการพยาบาลที่ได้มาตรฐานและการบริการทางการพยาบาลที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code