พม.เล็งลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


พม.เล็งลดอัตราวัยรุ่นตั้งครรภ์  thaihealth


แฟ้มภาพ


"กระทรวงพม." ตั้งเป้าปี 2569 ต้องลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้น้อยกว่าครึ่งจาก42คนต่อหนึ่งพันคน ให้เหลือเพียง 25 คนต่อหนึ่งพันคน ชี้อายุน้อย ขาดความพร้อมในการเลี้ยงดู


นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน"มหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปี2561"โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าจากปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยที่ยังขาดความพร้อมในขณะที่อัตราเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้มีการเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ


รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยอยู่ที่ประมาณ42คนต่อจำนวน1,000 คนซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับระดับของโลกดังนั้นรัฐบาลจึงตั้งเป้าว่าภายในปี 2569 จะต้องลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยให้อยู่ที่ 25 คนต่อ 1,000 คน


นอกจากนี้ได้ขับเคลื่อนงานด้วยการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEENทั้งในระดับจังหวัดและระดับ ตำบลผ่านแกนนำเครือข่ายฯมีการสื่อสารรณรงค์ใน3รูปแบบคือ 1.สื่อกระจายเสียงโดยจัดรายการวิทยุเสียงตามสายด้วยบูรณาการความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจัดช่องรายการวิทยุของสวท.จังหวัดให้กับเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN 2.สื่อพื้นบ้านโดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ3.สื่อออนไลน์โดยจัดทำหนังสั้นคลิปวีดิโอโฆษณาผ่าน ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อเป็น กระบอกเสียงในการรณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ