พม.สำรวจคนไร้บ้านทั่วปท.

ที่มา :  มติชน 


พม.สำรวจคนไร้บ้านทั่วปท. thaihealth


แฟ้มภาพ


พม. สำรวจคนไร้บ้านเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ 9 องค์กร อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมคนไร้บ้าน และภาคเครือข่าย ว่า ที่ผ่านมา พม.และภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน โดยสร้างศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพคนไร้บ้านใน 3 เมืองใหญ่ ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น ดูแลกลุ่มคนไร้บ้าน 698 ราย ใช้งบประมาณ 118 ล้านบาท

พล.อ.อนันตพรกล่าวว่า ยังมีกลุ่มคนไร้บ้านอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามสถานที่สาธารณะกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงร่วมมือกันสำรวจคนไร้บ้านเพื่อจัดทำระบบข้อมูลการวิจัยและการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำรวจในพื้นที่ 70 เขตเทศบาล 45 จังหวัด ภายในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้


นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ หรือลุงดำ นายกสมาคมคนไร้บ้าน กล่าวว่า จำนวนคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพฯ เท่าที่ติดตามข้อมูลมีประมาณกว่า 1,200 คน โดยกระจัดกระจายอยู่ตามที่สาธารณะต่างๆ อีกจำนวนหนึ่งพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงคนไร้บ้านที่ภาครัฐจัดสถานที่ให้ แต่มีจำนวนไม่น้อยเมื่อเข้าไปพักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น ต้องเข้าออกตามเวลา ทำให้รู้สึกเหมือนติดคุก ขาดความเป็นอิสระ บางคนมีอาชีพเก็บของเก่าขาย ก็ถูกห้ามนำของเก่าเข้าไปในศูนย์พักพิง ทำให้คนเหล่านี้ต้องออกมาใช้ชีวิตตามที่สาธารณะอีกครั้ง จึงอยากฝากไปถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ผ่อนปรนเงื่อนไขกฎระเบียบต่างๆ


นายสุชินกล่าวว่า ปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีคนไร้บ้านไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นคน และเริ่มพบคนอายุ 30 ปีขึ้นไปออกมาเป็นไร้บ้านมากขึ้น จากเดิมจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากคนเหล่านี้มีความรู้น้อย ไม่มีทักษะอาชีพ ทำงานใช้แรงอย่างเดียว ทั้งนี้ คนไร้บ้านช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไปต้องการมีบ้านที่มั่นคงเป็นของตัวเอง แต่คนไร้บ้านที่เป็นผู้สูงอายุ กลับไม่ต้องการบ้านที่มั่นคง เพราะผ่อนไม่ไหว จึงขอเพียงมีที่อยู่ที่กินที่สม่ำเสมอก็พอ และมีชีวิตอิสระ

Shares:
QR Code :
QR Code