พม.ร่วมหิ้วถุงผ้าเมินใช้ถุงพลาสติก

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ


พม.ร่วมหิ้วถุงผ้าเมินใช้ถุงพลาสติก thaihealth


แฟ้มภาพ


การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รณรงค์ลดขยะและพลาสติก


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้รณรงค์ลดขยะและพลาสติก อีกทั้งลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมบรรจุอาหาร ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา


โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐเริ่มปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนและภาคเอกชนนั้น พม.ได้ขับเคลื่อนปฏิบัติตามโครงการดังกล่าว ด้วยการร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเริ่มนำร่องที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ซึ่งมีการนำถุงผ้าที่ได้มาจากการตัดเย็บโดยฝีมือของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมประกอบการเรียนจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศมอบให้บุคลากรของ พม. และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 4 ต.ค. เพื่อใช้แทนถุงพลาสติก


พร้อมกันนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการรณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันนำปิ่นโตและแก้วส่วนตัวมาใช้บรรจุอาหารและน้ำดื่ม แทนภาชนะจากศูนย์อาหาร พส. อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าในการลดการใช้ภาชนะและวัสดุสำหรับอาหารที่ทำจากพลาสติก รวมทั้งลดราคาเครื่องดื่มในกรณีที่บุคลากรนำแก้วน้ำมาเองด้วย นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานใน พม.ยังได้ร่วมใจกันรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก เป็นจุดยืนร่วมกันว่า “พม.ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”


รมว.พม. กล่าวว่า ถ้าทุกคนร่วมใจกันลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างน้อยคนละ 1 ใบต่อวัน ภายใน 1 ปี เราจะลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ 24,820 ล้านใบ ซึ่งการแยกขยะและการลดใช้ถุงพลาสติก นอกจากจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแล้ว ยังช่วยให้ประเทศสามารถประหยัดงบประมาณอีกด้วย.

Shares:
QR Code :
QR Code