พบ “โฮมิโอพาธีย์” ใช้ป้องกันไข้เลือดออก

  /data/content/23465/cms/adfgjklu1689.jpg       

          กระทรวงสาธารณสุขพบวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ผล โดยใช้การแพทย์“ โฮมิโอพาธีย์” ใช้สารสกัดจากสมุนไพรผสมน้ำดื่ม ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายให้สูงขึ้น สุขภาพแข็งแรง ใช้ต้นทุนต่ำมาก แต่ให้ผลสูง ใช้ง่าย หลังศึกษาการใช้ในกลุ่มนักเรียนอนุบาล-มัธยมต้นในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ปี 2555-2556 ตามความสมัครใจ พบได้ผลดี กลุ่มเด็กที่ใช้ป่วยเป็นไข้เลือดออกน้อยและอาการไม่รุนแรง ลดอัตราป่วยอยู่ในอับดับรั้งท้ายของประเทศ เตรียมใช้เต็มพื้นที่ จ.สิงห์บุรี ในปี 2557

  /data/content/23465/cms/fgiswxy13579.jpg        นายแพทย์จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการบริหารเขตบริการสุขภาพที่ 4 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งแก้ไขและลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออก ซึ่งในปีที่ผ่านมาเกิดระบาดทั่วประเทศ มีผู้ป่วย 150,934 ราย มากกว่าปี 2555 ถึง 2 เท่าตัว เสียชีวิต 133 ราย ค่ารักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกรายละตั้งแต่ 2,000 บาทจนถึง 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับอาการความรุนแรงขณะนี้โรคดังกล่าวยังไม่มีวัคซีนป้องกัน จึงเน้นใช้หลายมาตรการป้องกันควบคู่กัน เช่นการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้าน รอบบ้าน เพื่อลดจำนวนยุงลายให้ได้มากที่สุด การนอนในมุ้ง ป้องกันยุงกัด

          อย่างไรก็ตามขณะนี้มีวิธีการสร้างภูมิต้านทานเพื่อป้องกันในตัวคน โดยนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ชื่อว่า โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy) มีความปลอดภัยสูงเพราะยาที่ใช้สกัดมาจากธรรมชาติ ประหยัดมาก หลายประเทศทั่วโลกใช้การแพทย์สาขานี้ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น  

          นายแพทย์จักรกฤษณ์ กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมาได้มีการนำโฮมิโอพาธีย์มาศึกษาใช้ป้องกันป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ตามความสมัครใจของนักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสิงห์บุรีดีขึ้น ข้อมูลในปี 2554 จังหวัดสิงห์บุรี มีการระบาดโรคนี้ในอันดับที่ 67 ของประเทศ เสียชีวิต 1 ราย ปี 2555 มีการระบาดของไข้เลือดออกในอันดับที่ 76 ของประเทศ และในปี 2556 ซึ่งมีการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกทั่วประเทศ แต่อัตราป่วยต่อแสนประชากร ที่จังหวัดสิงห์บุรีเท่ากับ 44.95 อยู่ในอันดับสุดท้ายของประเทศ จึงมีนโยบายจะขยายการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยโฮมิโอพาธีย์ ในเขตบริการที่ 4 ครบทุกจังหวัด ในปี 2557 โดยจังหวัดสิงห์บุรีจะดำเนินการทุกอำเภอ และอีก 7 จังหวัด จะเริ่มดำเนินการอย่างน้อยจังหวัดละ 1 อำเภอ ทั้งนี้ หากได้ผลดีจะเสนอเป็นทางเลือกให้นำไปใช้ทั่วประเทศต่อไป

          ด้านแพทย์หญิงวลี สุวัฒิกะ แพทย์ทรงคุณวุฒิด้านกุมารเวชกรรม ประจำ/data/content/23465/cms/cefhlosuy379.jpgโรงพยาบาลสิงห์บุรี กล่าวว่า กลไกของการรักษาแบบโฮมิโอพาธีย์ จะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายในแต่ละบุคคลให้สูงขึ้น ทำให้แข็งแรง เช่นเดียวกับหลักการให้วัคซีนป้องกันโรค ปริมาณยาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์โฮมีโอพาธีย์ จะมีขนาดน้อยมาก แต่สามารถใช้ป้องกันได้พร้อมกันจำนวนมากคือ ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ลงทุนประมาณ 12,000 บาทต่อปี

          สำหรับจังหวัดขนาดเล็ก เช่น จังหวัดสิงห์บุรีจะได้ผลทั้งอำเภอ ทั้งจังหวัด และหากลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในแต่ละปี จะช่วยประหยัดงบประมาณในการรักษาไข้เลือดออกทั่วประเทศได้ปีละไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท เหมาะสำหรับการพึ่งตนเองของประชาชน ตลอดจนสามารถใช้ในระบบบริการสาธารณสุขได้ และมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ นำวิธีการนี้ไปใช้แล้ว เช่นที่ รพ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รพ.เกาะยาว จ.พังงา เป็นต้น

          นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาโฮมิโอพาธีย์เพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคมือเท้าปาก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส และยังไม่มีวัคซีนป้องกันเช่นกัน  

 

 

          ที่มา : เว็บไซด์กระทรวงสาธารณสุข

Shares:
QR Code :
QR Code