พบ “เนื้อหมู” ปนเปื้อนเกลื่อนตลาดเมืองกรุง

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


พบ


แฟ้มภาพ


เปิดผลสำรวจ “เนื้อหมู” ในท้องตลาด พบ 13% มียาปฏิชีวนะตกค้าง จาก 2 ตลาดสดกลางเมืองกรุง เตรียมส่งข้อมูลให้อย.-กรมปศุสัตว์-เจ้าของตลาดเร่งดำเนินการ


14 มี.ค.60 ที่เวทีสัมมนาผู้บริโภค และรณรงค์ “วันสิทธิผู้บริโภคสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มีนาคม จัดโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพ


ยาปฏิชีวนะ


นายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภคกับยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องเชื้อดื้อยาและเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาระดับโลกเพราะปัจจุบันไม่มียาปฏิชีวนะที่ออกใหม่เพื่อรักษาเชื้อดื้อยาได้ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-64 โดยตั้งเป้าหมายลดการป่วยเชื้อดื้อยาให้ได้ 50% ลดการใช้ยาต้านแบคทีเรียในคน 20% และในสัตว์ 30%


ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยใช้ 6 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ได้แก่ 1.ระบบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ทั้งในคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 2.ควบคุมการกระจายของยาปฏิชีวนะ 3.ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในสถานพยาบาลและร้านยา 4.ป้องกันควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง 5.สร้างความตระหนักรู้ของประชาชน และ 6.พัฒนากลไกการจัดการแบบบูรณาการ


“ประเทศไทยไม่สนับสนุนการใช้ยาต้านปฏิชีวนะเพื่อเป็นสารเร่งการเติบโตในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค จึงมีมาตรการทางกฎหมายโดยอย.ไม่อนุมัติข้อบ่งใช้เพื่อเป็น Growth promoter ในการขึ้นทะเบียนยาสัตว์ และปศุสัตว์มีการประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ามใช้ยาต้านจุลชีพทุกชนิดเป็น Growth promoter เพราะการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ส่งออกก็มีปัญหา ผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบ” ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


น.ส.สาลี อ๋องสมหวัง


ด้าน น.ส.สาลี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ภาคประชาชนโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และศูนย์เฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา ทำการสุ่มตรวจเนื้อหมูสันในจากตลาดสด 6 แห่ง ใน กทม. ประกอบด้วย ตลาดสดพรานนก ตลาดใหม่บางแค ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดคลองเตย ตลาดบางกะปิ ตลาดกลางนครร่มเกล้า ห้างค้าปลีก 8 แห่ง ได้แก่ เทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 1 บิ๊กซี สะพานควาย โฮมเฟรชมาร์ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน แมคโคร สาขาสามเสน ท็อปส์ สาขาเซนจูรี่ ซีพี เฟรชมาร์ท สาขาชินเขต เนื้อหมูคุโรบูตะ กรูเมต์มาร์เก็ต สาขาพารากอน หมูเอสเพียว สันใน เบทาโกร ช็อป สาขาประชาชื่น และสั่งซื้อออนไลน์ 1 แห่ง จากซีพี เฟรชมาร์ท รวม 15 แห่ง เพื่อตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้าง 5 ชนิด โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน


เนื้อหมู


ผลการสุ่มตรวจพบว่าเนื้อหมูจาก 2 แหล่งตัวอย่าง หรือคิดเป็น 13% ที่มีการตกค้างของยาคลอร์เททระไซคลีน ซึ่งเป็นยาต้านแบคทีเรีย โดยพบในปริมาณ 20.28 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ในเนื้อหมูจากตลาดใหม่บางแค และ 42.57 ไมโครกรัม/กิโลกัม ในตัวอย่างเนื้อหมูจากตลาดยิ่งเจริญ ซึ่งผลการสุ่มตรวจครั้งนี้จะส่งให้กับกรมปศุสัตว์และอย.ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมทั้งแจ้งเจ้าของตลาดให้รับทราบเพื่อช่วยกำกับดูแลถึงต้นตอของปัญหาต่อไป”น.ส.สาลี กล่าว


ส่วนนายสิทธิชัย สุขสมบูรณ์ ฟาร์มตัวอย่างเลี้ยงหมูปลอดยาปฏิชีวนะ กล่าวว่า เดิมใช้ยาปฏิชีวนะเลี้ยงหมูเป็นประจำ เฉลี่ยค่าใช้จ่ายเดือนละ 100,000 บาท จากนั้นเริ่มมีปัญหาสุขภาพต้องไปหาหมอเพื่อฉีดยาเดือนละ 2 เข็ม แต่เนื่องจากประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ล้มละลาย จึงต้องลดจำนวนการเลี้ยงหมูและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะไม่มีเงินมากพอในการซื้อ โดยเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติผ่านหยวกกล้วยหมัก ซึ่งในช่วงแรกมีหมูเจ็บป่วยจำนวนมาก แต่หลังจากนั้นหมูเริ่มปรับตัวแข็งแรงมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาผสมในอาหาร และสังเกตเห็นว่าภายใน 3 ปี อาการป่วยเริ่มหายไปเพราะไม่ได้สัมผัสสารเคมีที่มาจากยา จึงมองว่าการทำธุรกิจโดยเอาสารพิษใส่ปากคน คนเลี้ยงและผู้บริโภคจะได้รับอันตรายอย่างมาก และเมื่อเปลี่ยนมาเลี้ยงแบบธรรมชาติพบว่า เนื้อหมูกลับมีคุณภาพที่ดีกว่า ไม่มีกลิ่นเหม็น เนื้อนุ่ม ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า

Shares:
QR Code :
QR Code