พบ “น้ำมันทอดซ้ำ” ตกค่ามาตรฐานทุกปี ขณะที่คนไทยใช้น้ำมันพืช 8 แสนตัน/ปี

คนไทยใช้น้ำมันพืช 8 แสนตันต่อปี ในการทำอาหาร อย.ระบุยังพบปัญหาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ พบตกค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพยังหลอกลวงอยู่มาก เร่งอบรมให้ความรู้ประชาชนเลี่ยงบริโภคอาหารใช้น้ำมันทอดซ้ำ ติดอาวุธทางปัญญารู้ทันโฆษณาหลอกลวง

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากสถิติพบว่าคนไทยนิยมบริโภคอาหารทอดมากขึ้น มีการบริโภคน้ำมันพืชกว่า 800,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ น้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหาร โดยเฉพาะการทอดจะเกิดสารกลุ่มโพลาร์ ซึ่งเป็นสารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งจากการเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างน้ำมันทอดอาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารทั่วประเทศ และกรุงเทพฯ 5 ปีย้อนหลังของ อย. พบว่า ตกมาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปี 2555 เก็บตัวอย่างทั้งหมด 5,995 ตัวอย่าง ตกมาตรฐานร้อยละ 9.91 โดยพบว่าตกมาตรฐานในตลาดสดและตลาดนัดเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าเป็นน้ำมันทอดอาหารที่มีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 ซึ่งเกินมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ น้ำมันที่ทอดไก่ป็อป แคปหมู ขนมฝักบัว มันฝรั่ง ไส้กรอก ลูกชิ้น และไก่ทอด

นพ.บุญชัย กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จากสถิติการเรื่องร้องเรียนของ อย. ปี 2555 ยังพบการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง ทั้งที่เป็นการโฆษณาคุณภาพ สรรพคุณ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโฆษณาไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ในผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ติดอยู่ในอันดับ 1-10 ของประเด็นที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามา การป้องกันและส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ และรู้เท่าทันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวง จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายภาคประชาชน จึงต้องมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน กระตุ้นผู้บริโภคเห็นความสำคัญและให้ความใส่ใจในการเลือกบริโภคเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และให้ผู้ประกอบการลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ รวมถึงติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้บริโภครู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงและไม่หลงเชื่อ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code