พบแปรงสีฟันเด็กตกมาตรฐาน

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


พบแปรงสีฟันเด็กตกมาตรฐาน  thaihealth

แฟ้มภาพ


กรมอนามัย เผยเด็กไทยฟันผุถึง 78.5% ส่งผลพัฒนาการล่าช้า เตี้ย แคระแกร็น ชี้คุณภาพแปรงเด็กตกมาตรฐาน 28.4% พบหัวแปรงใหญ่ ปลายขนคม คด ขนแปรงหลุดร่วงง่าย


นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แถลงถึงโครงการคุณภาพแปรงสีฟันเด็กและการส่งเสริมอนามัยช่องปากของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก ว่า ปัญหาฟันผุแม้ว่าจะไม่อันตรายถึงชีวิต แต่ปัญหาฟันผุหลายซี่ในปากมีความสัมพันธ์กับภาวะ เตี้ย แคระแกร็น และพัฒนาการล่าช้า เพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากเวลาฟันผุทำให้ไม่อยากเคี้ยวอาหาร ซึ่งจากการสำรวจพบแด็กไทยมีปัญหาฟันผุตั้งแต่อายุ 9 เดือน และจะผุมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1-3 ปี และจากข้อมูลสุขภาพช่องปากคนไทยครั้งล่าสุดปี 2555 พบเด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 51.7 หรือมีฟันผุเฉลี่ยคนละ 2.7 ซี่ เด็กอายุ 5 ปี มีปัญหาฟันผุ ร้อยละ 78.5 เฉลี่ยคนละ 4.4 ซี่ ทั้งนี้เด็กที่ฟันน้ำนมผุมากมีแนวโน้มว่าฟันแท้จะผุมากขึ้นด้วย ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที โรคจะลุกลามและเสียฟันในที่สุด ซึ่งการแก้ปัญหาช่องปากต้องเริ่มจากผู้ปกครองที่ต้องดูแลใส่ใจ สอนให้รู้จักการใช้แปรงสีฟันที่ถูกวิธี และใช้แปรงสีฟันที่มีคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่เด็ก แต่เมื่อเด็กเติบโตขึ้น จะเป็นหน้าที่ของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนตามช่วงอายุ ที่ต้องให้การดูแลต่อไป


ด้าน ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีกฎหมายควบคุมฉลากแปรงสีฟันกำหนดให้ที่ผู้ผลิตจะต้องระบุข้างกล่องบรรจุว่าเป็นแปรงชนิดขนนุ่ม ปานกลาง หรือแข็ง ซึ่งที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจคุณภาพตลอด และหากพบไม่ได้มาตรฐาน ผู้ผลิตจะมีโดนโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ล่าสุดปี 2559 สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ได้สำรวจคุณภาพแปรงสีฟันเด็กในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 33 ยี่ห้อ 81 รุ่น พบมีคุณภาพผ่านมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันร้อยละ 71.6 ไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 28.4 สำหรับแปรงสีฟันที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 2.5 เป็นแปรงสีฟันที่หัวแปรงใหญ่เกินมาตรฐาน ร้อยละ 21 ปลายขนแปรงมีความคม แปรงคด ขนแปรงหลุด เป็นต้น และร้อยละ 16.1 แรงยึดกระจุกแปรงต่ำกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้ แปรงที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานนั้นส่วนใหญ่จะวางขายตามตลาดนัด บางอันนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน และขายถูกมาก 3 ด้าม 10 บาท ซึ่งในส่วนนี้ได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดูแลต่อไป


“ช่องปากจะมีสุขภาพดีได้ แปรงสีฟันถือเป็นเครื่องมือสำคัญ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ผู้ปกครองควรเลือกตามช่วงอายุของเด็ก เพื่อความเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็นแปรงสีฟันสำหรับเด็กอายุ 3 ปี แปรงสีฟันเด็กอายุ 3-6 ปี และแปรงสีฟันเด็กอายุ 6-12 ปี โดยแปรงจะต้องมีขนนุ่ม ไม่ขรุขระ กระจุกแปรงยึดติดกับหัวแปรงแน่นไม่หลุดร่วงง่าย และที่สำคัญ แปรงสีฟันที่เลือกควรเป็นแปรงที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ซึ่งจะมีตราสัญลักษณ์เป็นรูปดาว” ทพ.สุธา กล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ