พบเชื้ออหิวาต์เทียมในตำปูน้อย ส่วนใหญ่พบในสัตว์ทะเล

          อธิบดีคร. เผย ส้มตำปูดองพบเชื่ออหิวาต์เทียมน้อย ส่วนใหญ่เป็นเชื้อกลุ่มซาโมไนลา – พยาธิใบไม้ในปอด ชี้พบมากสุดในสัตว์ทะเล


พบเชื้ออหิวาต์เทียมในตำปูน้อย ส่วนใหญ่พบในสัตว์ทะเล thaihealth


          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึง กรณีที่มีการเตือนเรื่องเชื้ออหิวาต์เทียมในส้มตำปูดองว่า เชื้อดังกล่าวอาจจะพบได้ แต่น้อยมากเนื่องจากส่วนใหญ่จะพบในสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา หรือการบริโภคส้มตำปูม้าอาจจะเจอเชื้อนี้ได้ แต่กรณีของส้มตำปูดองนั้นปูที่ใช้เป็นปูนาอัตราการเจอเชื้อต่ำ แต่จะมีปัญหาจากเชื้อที่ทำให้เกิดท้องเสียตัวอื่นเช่น กลุ่มซาโมไนลา รวมถึงพยาธิใบไม้ในปอด จึงย้ำเตือนว่าการบริโภคอาหารประเภทใดก็ตามขอให้เน้นที่การปรุงสุกใหม่ๆ สะอาด ก่อนรับประทานอาหารต้องล้างมือให้สะอาด ยึดหลัก กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ


          ทั้งนี้ สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานการเกิดอาหารเป็นพิษทั้งหมด 128,082 ราย คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 199 ต่อ ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ในจำนวนนี้ร้อยละ 0.5 ที่ส่งเชื้อตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถระบุเชื้อก่อโรคได้ พบว่า เกิดจากเชื้ออหิวาต์เทียม (Vibrio parahaemolyticus) ร้อยละ 0.2 เชื้อซาโมไนลา (Salmonella spp.) ร้อยละ 0.1 และเชื้อสเตฟี่โลคอคคัส (Staphylococcus spp.) ร้อยละ 0.1


          เมื่อวิเคราะห์จากสถานการณ์การระบาด ซึ่งมีทั้งหมด 173 เหตุการณ์ มี 43 เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานข้าวมันไก่ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้วยการเพาะเชื้อในอุจจาระของผู้ป่วยพบเป็นเชื้ออหิวาต์เทียม 27 เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 62.8 ร้องลงมาคือเชื้อซาโมไนลาร้อยละ 14


 


 


          ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ 


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต                           

Shares:
QR Code :
QR Code