พบสุนัขติดเชื้อหมาบ้าเพิ่ม 3 จังหวัด

ที่มา : คมชัดลึก


พบสุนัขติดเชื้อหมาบ้าเพิ่ม 3 จังหวัด thaihealth


แฟ้มภาพ


"ออท.สหรัฐฯ" มอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 5 หมื่นโดสให้กรมปศุสัตว์  ไม่หยุดหมาบ้าลามต่อพบสุนัขติดเชื้อเพิ่ม 3 จังหวัด ยังประกาศเขตโรคระบาด 31 จว.76 จุด  


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีอธิบดีกรมปศุสัตว์  รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50,000 โดส จากนายเกล็น เดวีส์เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการ Animal-Human Interface Program (AHIP) แห่งศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประกอบด้วยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งอเมริกา (U.S. CDC) บริษัท MSD Animal Health จำกัด และองค์กร Mission Rabies เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย 


นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่านับว่าเป็นการดำเนินการร่วมกันอย่างบูรณาการในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข U.S.CDC และ FAO และแสดงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา ด้านสาธารณสุข และการสร้างเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว "Great and Good friend" เพื่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้า ล่าสุด พบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม 4 ตัวในพื้นที่ 3 จังหวัดโดยเป็นพื้นที่เดิม1ตําบลและ พื้นท่ีใหม่ 3 ตําบล คือ จ.ปราจีน 1 จุด บุรีรัมย์ 1 จุด สุรินทร์2 จุด และพื้นที่พบการระบาดสูงในช่วง 30 วันย้อนหลัง ได้แก่ อำนาจเจริญ11 จุด สุรินทร์ 21 จุด นครราชสีมา 9 จุด ศรีสะเกษ 8 จุด สงขลา 7 จุด และยโสธร 7 จุด 


สำหรับสถานการณ์โรคระบาดปีนี้ มีตัวอย่างหัวสัตว์ส่งตรวจท้ังหมด 5,903 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 996 ตัวอย่าง (16.9%) ชนิดสัตว์ที่พบ สุนัข 879 ตัว โค 70 ตัว แมว 36 ตัว กระบือ 6 ตัว แพะ 2 ตัว ม้า กวาง และสุกร 


ขณะนี้ยังคงประกาศเขตโรคระบาด 31 จังหวัด 76 จุด ดำเนินการฉีดวัคซีนในจุดพบเชื้อและพื้นที่โดยรอบในรัศมี 5 กม.โดยมีกรุงเทพมหานคร 3 จุด ปทุมธานี 3 จุด พระนครศรีอยูธยา 1 จุด สระบุรี 1 จุด ฉะเชิงเทรา 3 จุด ชลบุรี 6 จุด ปราจีนบุรี 1 จุด ระยอง 2 จุด สมุทรปราการ 1 จุด ชัยภูมิ 1 จุด นครราชสีมา 1 จุด บุรีรัมย์ 1 จุด ยโสธร 4 จุด


สุรินทร์ 3 จุด ศรีสะเกษ 4 จุด อำนาจเจริญ 5 จุด อุบลราชธานี 1 จุด กาฬสินธุ์ 1 จุด ขอนแก่น 4 จุด มุกดาหาร 1 จุด ร้อยเอ็ด 5 จุด หนองคาย 1 จุด น่าน 1 จุด สมุทรสาคร 1 จุด ตรัง 4 จุด นครศรีธรรมราช 1 จุด พัทลุง 1 จุด สุราษฏร์ธานี 4 จุด สงขลา 5 จุด สตูล 4 จุด ยะลา 2 จุด ในส่วนการฉีดวัคซีน สุนัข แมว จากเป้าหมายปีนี้ 8.2 ล้านตัว ปัจจุบันฉีดได้ 5.7 ล้านตัว ทำหมัน เป้าหมาย 3 แสนตัว ทำแล้ว 2.60 แสนตัว

Shares:
QR Code :
QR Code