พบร้านบุหรี่หลัง-ข้าง มน.พิษณุโลกผิดกฎหมาย แกะซองขาย นศ.ไม่ดูบัตร

นายแพทย์สาธารณสุขพิษณุโลกเตือน “บุหรี่แบ่งขายเป็นมวน” ผิดกฎหมาย ปรับ 2 หมื่น ตีแผ่ผลสำรวจพบร้านค้าหลัง ม.นเรศวร แบ่งขายบุหรี่เป็นมวนกว่าครึ่ง แถมเกือบทั้งหมดขายให้ นศ.แบบไม่ดูบัตรประชาชน นัดรณรงค์ 31 พ.ค.วันงดบุหรี่โลก ก่อนที่ผู้หญิงและเด็ก จะเป็นลูกค้าหน้าใหม่ของบริษัทผู้ผลิตบุหรี่

พบร้านบุหรี่หลัง-ข้าง มน.พิษณุโลกผิดกฎหมาย แกะซองขาย นศ.ไม่ดูบัตร

ที่โรงแรมวังแก้ว จ.พิษณุโลก นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ และหัวหน้าราชการที่สำคัญ ได้ร่วมกันแถลงผลงานหรือแผนการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ระบุว่า ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.55 นี้ สาธารณสุขพิษณุโลก จะร่วมมือกับห้างเซ็นทรัลพลาซ่า และเครือข่ายงดเหล้า จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้คนลดเลิกสูบบุหรี่

นายแพทย์บุญเติม เผยอีกว่า ปัจจุบันบริษัทบุหรี่ กำลังมีความพยายาม ชักจูงกลุ่มผู้หญิงและเด็กเยาวชนให้มาสนใจทดลองสูบบุหรี่มากขึ้น เพราะหากเป็นลูกค้าแล้ว จะใช้บริการต่อไปในระยะยาว

ขณะเดียวกัน สสจ.พิษณุโลก ได้นำวารสารรักษ์สุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 24 ปีที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 หน้าปก พาดหัว “31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสหกรรมบุหรี่” แจกจ่ายให้กับสื่อมวลชน

ทั้งนี้ พบว่าเนื้อหาที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ได้ระบุไว้ว่า ร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ขายบุหรี่เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์ ในจำนวนนี้ ขายแยกมวนเกินครึ่ง และขายโดยไม่สนใจ บัตรประชาชนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

พร้อมกับระบุอีกว่า จากการสำรวจเบื้องต้นในการขายบุหรี่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนข้างและหลังมหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน 2552 พบว่า ร้านค้าที่ขายบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 68.3 จากร้านค้าทั้งหมดในบริเวณหลังและข้าง ม.นเรศวร และพบว่าร้อยละ 56.1 ของร้านค้าบุหรี่ ขายบุหรี่แยกมวน ร้อยละ 97.6 ขายแก่นิสิตนักศึกษา โดยไม่ดูบัตรประชาชน พบร้านที่ตั้งโชว์บุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 19.5

ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกมีจำนวนร้านค้า ที่ขออนุญาตขายสุราและบุหรี่ ปี 54 รวมทั้งจังหวัด 7,073 แห่ง โดยอำเภอเมือง มีร้านค้าจำหน่ายมากที่สุด 2,020 แห่ง รองลงมาคือ อำเภอวังทอง และพรหมพิราม โดยอำเภอบางกระทุ่มมีร้านค้าน้อยที่สุด 315 แห่ง และหากสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นที่ฐานระดับอำเภอปี 54 พบว่า อำเภอ ที่คนในครัวเรือนสูบบุหรี่สูงกว่าอำเภออื่น 3 อันดับแรกคือ อ.พรหมพิราม อ.เนินมะปราง และ อ.นครไทย

สสจ.พิษณุโลก ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการขายบุหรี่หลายคนสอบถามว่า การขายบุหรี่เป็นมวนผิดกฎหมายหรือไม่ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า บุหรี่หรือยาสูบนั้นมีกฎหมายอยู่ 2 ฉบับควบคุมอยู่ คือ พ.ร.บ.ยาสูบ 2509 ซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมาย ต้องการควบคุมการผลิตยาสูบ เพื่อให้รัฐได้เก็บค่าธรรมเนียมและภาษีจากบุหรี่ และร้านค้าที่จะจำหน่ายบุหรี่นั้น จะต้องได้รับอนุญาตในการจำหน่ายเสียก่อนจึงจะขายบุหรี่ได้

สำหรับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 เป็นกฎหมาย มีเจตนารมณ์ป้องกันอันตรายที่เกิดจากการบริโภคยาสูบ เพราะควันบุหรี่ทำให้สุขภาพผู้สูบและคนใกล้ชิดจะเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมอง เส้นเลือดแดงโป่งพวง เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดแข็งตามแขนขา โรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งในกล่องเสียง ช่องปากและคอ หลอดลม ปอดและกระเพาะอาหาร ฯลฯ

ทำให้ พ.ร.บ.ควบคุม 2535 กำหนดให้ผู้นำเข้า แสดงฉลากคำเตือน ก่อนออกจากแหล่งผลิตหรือก่อนเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยพิมพ์รูปภาพบนซองซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ์ อาทิเช่น “สูบแล้วถุงลมพองตาย” และยังกำหนดห้ามพิมพ์ข้อความที่อาจเกิดความเข้าใจผิด เช่น mild หรือ low tar

ดังนั้น การที่ทำผู้ขายแบ่งบุหรี่ขายเป็นมวนให้แก่ลูกค้า จึงเป็นการกระทำความผิดฐานขายบุหรี่ โดยไม่มีฉลากคำเตือน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

“การขายบุหรี่ที่ถูกกฎหมาย ต้องขายทั้งซอง ดังนั้น สสจ.พิษณุโลก จึงขอความร่วมมือเจ้าของร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย”

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code