พบพระสงฆ์ ป่วยความดัน เบาหวานมากขึ้น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


พบพระสงฆ์ ป่วยความดัน เบาหวานมากขึ้น thaihealth


แฟ้มภาพ


          หนองคายพบพระสงฆ์ ป่วยความดันสูง และเบาหวานมากขึ้น-บางวัดเจอตรวจปัสสาวะมีสารเสพติด


          นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร จ.หนองคาย ประจำปี 2560 ที่บริเวณวัดเจริญผล บ้านเหล่าเจริญ หมู่ 10 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.หนองคาย และศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ดำเนินการตรวจสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 22 แห่ง ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัด ซึ่งในครั้งนี้เป็นการดำเนินการจุดที่ 16


          สำหรับ 15 ครั้งที่ผ่านมา ผลการตรวจสุขภาพพบว่า พระสงฆ์ สามเณร ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 มีปัญหาสุขภาพ เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และมีปัญหาสุขภาพในช่องปาก บางวัดมีการตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งจะมีการเชิญไปเข้าค่ายกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเป็นกรณีพิเศษสำหรับพระภิกษุที่เสพยาเสพติด แต่กรณีนี้เป็นส่วนน้อยที่พบ ประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนพระสงฆ์ สามเณรทั้งหมด


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code